Středisková rada Junáka

Pavel POSPÍŠIL
vedoucí střediska, statutární zástupce jednotky

Zdeněk OPRAVIL
zástupce vedoucího střediska, hospodářský zpravodaj jednotky

Petr CALETKA
výchovný zpravodaj jednotky, vedoucí zpravodajské brigády

Jakub KALINEC
předseda revizní komise jednotky

Iva DOLNÍČKOVÁ
vedoucí 2. oddílu

Naďa VEČEŘOVÁ
vedoucí 4. oddílu

Jan SKALÍK
vedoucí 9. oddílu

Jakub MÍŠEK
volený člen SRJ

Renata POSPÍŠILOVÁ
volený člen SRJ

Eva STOKLÁSKOVÁ
volený člen SRJ