Oddíly

Středisko “Krále Ječmínka” v Chropyni disponuje oddíly prakticky všech věkových kategorií. Bez nadsázky lze říci, že uplatnění u nás najdou jak předškoláci, tak třeba i nadšenci v produktivním, popř. důchodovém věku.

Skauting pro všechny věkové kategorie.

Pro kluky a holky chodící do školky a na první stupneň ZŠ nabízíme vlčácký oddíl, který v současné době zastupuje družina s názvem Čolci. Děti zde mohou, kromě tradičního skautingu, přičichnout hlouběji také k místní fauně a flóře, technickým zajímavostem a pokusům či k hudbě a kultuře.

Holkám z prvního stupně ZŠ, které nechtějí trávit schůzky společně se svými vrstevníky – hochy, doporučujeme ryze dívčí oddíl, a to oddíl Světlušek. Specialitou tohoto oddílu jsou ruční práce, ze kterých může vzejít jak “něco pro potěšení”, tak třeba i umělecké dílo.

Kluci a holky chodící na druhý stupeň ZŠ a na střední školu se mohou realizovat v oddíle skautů/skautek a roverů/rangers. Tím oddílem je oddíl s názvem Hraničáři. Hraničáři se věnují mj. zážitkovému skautingu, vysokohorské turistice a v neposlední řadě také ochraně přírody.

Roverským oddílem s dlouholetou tradicí je roverský kmen Fénix, který v současné době přispívá k technické podpoře zejména skautského tábora a výstrojního skladu. RS Fénix byl u poačátků zážitkového skautingu zejména pro středoškoláky v chropyňském středisku. Kmen je v současnosti pořadatelem šifrovacího závodu Temnotou.

oddily