Přihlašujte se na letní tábor 2018!

Všechny členy našeho střediska, a také děti z Chropyně a jejího okolí, zveme na letní stanový tábor do Sluneční zátoky u Jeřmaně. Dvoutýdenní dobrodružství v ní vypukne hned 1. července a kromě etapové hry připravené a vedené kvalifikovanými instruktory během něj nebudou chybět ani noční hlídky, zábava u vody a vaření na peci.

Plakát - tábor 2018Letošní ročník skautského stanového tábora se uskuteční v termínu 1. – 14. 7 2018 (neděle – sobota, celkem 13 dní). Účastníci budou po celou dobu ubytováni ve stanech, strava pro ně bude zajištěna pětkrát denně a tábor i program budou vedeny kvalifikovanými činovníky naší organizace. Kromě etapové hry motivované olympijskými hrami se vydáme na dva celodenní výlety, užijeme si začátek prázdnin u vody a zažijeme nezapomenutelné chvíle u táborových ohňů. Prostě tábor jak má být!

Přihlásit se je možné nejpozději do pondělí 30. dubna 2018. Přihlášky pak prosím odevzdávejte vedoucímu oddílu, jehož je Vaše dítě členem, příp. přímo vedoucímu střediska na adresu Pavel POSPÍŠIL, Břest 188, 768 23 Břest. Tiskopisy přihlášky a další nezbytné dokumenty jsou k dispozici ke stažení níže.

Účastnický poplatek pro letošní rok činí 3 200 Kč. Uhradit jej je třeba nejpozději do čtvrtka 31. května 2018, a to převodem na bankovní účet organizační jednotky – č. ú.: 259209030/0300 (Československá obchodní banka, a. s.). Jako variabilní symbol prosím při zadávání platby uveďte rodné číslo Vašeho dítěte (bez lomítka) a do poznámky k platbě potom text „Účastnický poplatek – tábor 2018.“.


Podrobnější informace jsou k dispozici na facebookové stránce střediska, příp. na telefonním čísle +420 722 818 654 nebo na e-mailové adrese info@junak-chropyne.cz.

Informace a tiskopisy přihlášky a dokumentů s ní spojených jsou k dispozici ke stažení zde:


Závazná přihláška - informace pro rodiče přihlášených dětí a pokyny pro vyplnění přihlášky

Závazná přihláška – příloha č. 1 - formulář závazné přihlášky účastníka a potrzení lékaře

Závazná přihláška – příoha č. 2 – formulář souhlasu o příp. poskytování informací o zdravotním stavu účastníka