Informace pro rodiče účastníků tábora

Rodičům a zákonným zástupcům dětí přihlášených na skautský stanový tábor, který naše středisko pořádá v termínu 31. 07. – 13. 08. 2016 bychom touto cestou rádi připomněli, že informační schůzka s vedením tábora se uskuteční již tento pátek, tj. 15. července 2016 od 17.00 hod. v zasedací místnosti střediska Krále Ječmínka (v prvním poschodí budovy SVČ na náměstí Svobody v Chropyni, dv. č. 68).

Zde budou sděleny informace o přebírání zavazadel, odjezdu dětí na tábor, a také zodpovězeny případné dotazy.Pro případ, že byste se této informační schůzky nemohli zúčastnit, na následujících odkazech si můžete veškeré předodjezdové informace stáhnout:

Informace pro rodiče přihlášených účastníků – (aktualizováno 13. 07. 2016 ve 12.15 hod.)

Seznam doporučené výbavy dítěte

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na zástupce vedoucího tábora Pavla POSPÍŠILA (tel. +420 722 818 654; e-mail: ppmamut@seznam.cz), popř. na adresu info@junak-chropyne.cz.