Přihlašování na letní tábor 2016

Informujeme rodiče členů SKJ, že k dnešnímu dni byly vydány závazné přihlášky na letní tábor, který se uskuteční v termínu 31. 7. – 13. 8. 2016 v podhůří Chřibů.

Pokud se k rodičům nedostala tištěná verze přihlášky, přikládáme ji zde ke stažení včetně všech povinných náležitostí.

Závazná přihláška na skautský stanový tábor

Příloha 1 – formulář závazné přihlášky

Příloha 2 – Souhlas rodičů

V průvodním dopise závazné přihlášky jste byli seznámeni s možností využití příspěvku zdravotních pojišťoven na volnočasové aktivity, mezi něž spadají i letní tábory. Níže naleznete přehled s odkazy, které obsahují podmínky poskytnutí příspěvku dle jednotlivých pojišťoven:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna – nepřispívá
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra – poskytuje příspěvek ve výši 500,- Kč pro děti od 7 do 15 let
  • Oborová zdravotní pojišťovna – přispívá klientům, kteří jsou registrováni ve Vita kartě
  • Vojenská zdravotní pojišťovna – nepřispívá
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda - poskytuje příspěvek ve výši 500,- Kč pro děti a mládež od  do 20 let
  • Průmyslová zdravotní pojišťovna – příspěvek až 500,- Kč pro děti od 6 do 16 let
  • Revírní bratrská pokladna – nepřispívá

Budete-li potřebovat potvrzení od organizační jednotky Junáka, obraťte se prosím na e-mail info@junak-chropyne.cz