Pozvánka na zasedání SRJ

Vedoucí střediska Krále Ječmínka svolává všechny členy Střediskové rady Junáka a vedoucí činovníky jednotlivých oddílů na zasedání Rady, které se uskuteční v pátek 11. března 2016 od 19.00 hod. v zasedací místnosti střediska (v budově SVČ na náměstí Svobody v Chropyni, místnost č. 68). Program zasedání byl dotčeným činovníkům doručen společně s pozvánkou.