Zasedne Středisková rada Junáka

Vedoucí střediska Krále Ječmínka Chropyně svolává zasedání Střediskové rady Junáka, které se uskuteční v pátek 4. prosince 2015 od 19.00 hod. Zváni jsou všichni členové střediskové rady, členové revizní komise organizační jednotky, vedoucí jednotlivých oddílů a také členové 9. oddílu.

Na programu zasedání, které se jako obvykle uskuteční v zasedací místnosti střediska (místnost č. 68 v budově SVČ na náměstí Svobody) bude vedle schválení registračního poplatku na rok 2016 hlavně projednání příprav a realizace letního stanového tábora, který by příští rok měl proběhnout v tradiční podobě na louce u obce Bouzov – Jeřmaň. Podrobné informace k tomuto bodu byly všem pozvaným již doručeny společně s pozvánkou do jejich e-mailových schránek.

Vedoucí střediska připomíná všem činovníkům úkol, který jim byl udělen na říjnovém zasedání SRJ, totiž vyjádřit se k jejich osobní účasti na přípravách a realizaci letního tábora 2016. Zároveň všem střediskovým činovníkům připomínáme, aby překontrolovali seznam úkolů, jež jim byly střediskovou radou na posledním zasedání uloženy (viz zápis ze zasedání SRJ ze dne 23. 10. 2015), a tyto případně do pátku splnili.