Proběhne zasedání SRJ

Vedoucí střediska Krále Ječmínka svolává zasedání Střediskové rady Junáka, které se uskuteční v pátek 23. října 2015 v 19.00 hod. Vedle všech členů rady jsou na toto zasedání zváni také činovníci jednotlivých oddílů a další, kteří v blízké době obdrží pozvánku.

Na programu zasedání Střediskové rady Junáka, které tradičně proběhne v zasedací místnosti střediska (v budově SVČ na náměstí Svobody), bude především jednání o pořádání a podobě příštího letního tábora a o propagaci skautské činnosti. Mimo běžných záležitostí spojených s chodem střediska budou členové Rady budou rovněž informováni o připravovaných projektech a činností organizační jednotky do konce letošního roku.